TH I EN
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อํานวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เยี่ยมเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อํานวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เยี่ยมเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีนายบุญทวี พลธศิลป์ รองหัวหน้ากรมการศาสนา ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ยังได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างองค์กรไทย-ลาว เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนากิจการงานด้านพระพุทธศาสนา ร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ

การนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม กล่าวแสดงความขอบคุณ รองหัวหน้ากรมการศาสนา ที่สละเวลามาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาเยี่ยมเยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในครั้งนี้ เพื่อขยายผลและลงนามความร่วมมือด้านงานพระพุทธศาสนา ระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ราชอาณาจักรไทย กับ กรมศาสนา ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อไป

ในขณะเดียวกัน นายอินทพร จั่นเอี่ยม นำคณะเข้ากราบสักการะพระอาจารย์ใหญ่มหาเวด มะเสไน รองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศลาว ณ วัดพระธาตุหลวงเหนือ รวมทั้งเยี่ยมชมองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศลาว และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลาว

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,359,505