TH I EN
เหตุอัคคีภัยภายในโรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา บ้านห้วยซ้อ ม.๑ ตำบลเหมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๕๕ น.

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๔๕ น. มีเหตุอัคคีภัยภายในโรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา บ้านห้วยซ้อ ม.๑ ตำบลเหมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สามารถสรุปความเสียหายเบื้องต้น ดังนี้
๑. อาคารไม้ชั้นเดียว เสียหายทั้งหมด ๑ อาคาร
๒. อาคารเรียนครึ่งไม้ครึ่งปูน เสียหายบางส่วน
ทั้งนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในส่วนสาเหตุการณ์เกิดอัคคีภัย อยู่ในระหว่างการดำเนินการสอบสวนฯ

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัย และวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างสร้างห้องเรียนชั่วคราว ได้แก่
๑. ไม้อัดจำนวน ๕๐ แผ่น แผ่นละ ๕๐๐ บาท
๒.  โต๊ะเรียน ๕๐ ชุด ชุดละ ๒,๐๐๐ บาท
๓. สมุดเรียน ๑๐๐ แพ็ค แพ็คละ ๑๐๐ บาท
๔.  พัดลม ๒๐ ตัว ตัวละ ๑,๙๐๐ บาท
๕. กระดานเคลื่อนที่เพื่อใช้สอนหนังสือ ๕ ชุด ชุดละ ๓,๐๐๐ บาท

หรือร่วมสมทบทุนเป็นปัจจัยได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขาแม่จริม ชื่อบัญชีโรงเรียนนันทจริมเขตศึกษา ตำบลเหมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เลขที่บัญชี ๐๒๐๔๑๗๘๐๓๒๔๒


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,434,194