TH I EN
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ การประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ การดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)  ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชกฤษฎีกาโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ของวัดโพธาราม ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ให้แก่ กรมชลประทาน พ.ศ. ... ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อสามเณรผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๗) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. ๔, ๕, ๗, ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

Recommend

ข้อมูลที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 
ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "วิธีการสร้างปัญญา" โดย..พระราชวชิราภินันท์ (ม.ร.ว.นันทวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ยุคล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง NBT 2 HD) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น.

ONAB Service

บริการสำนักพุทธ

ข่าวสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด

ข้อมูลวัด และ พระทั่วประเทศ พ.ศ.2565

Video Multimedia

วีดิโอมัลติมีเดีย

ONAB E-Book

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

image
image
image
image
image
image
image
image
image

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,436,380